RB engineering, s.r.o.

Je moderní, progresivní společností

–  je ryze česká, aktivně působící společnost podnikající ve dvou základních oblastech – v poskytování služeb a dodávky informačních a komunikačních technologií – divize RBE technologies a  ve stavebnictví, a to se zaměřením zejména na na inženýrskou činnost s možnou následnou realizací dodávek informačních, komunikačních, bezpečnostních prvků – RBE engineering. Našimi klienty jsou firmy z celého segmentu podnikatelského prostředí i státní správy a samosprávy.
– spolehlivým a zodpovědným přístupem k individuálním potřebám jednotlivých klientů budujeme a posilujeme pozici společnosti RB Engineering, jako dodavatele služeb v ICT technologiích a inženýrské činnost s vysokou přidanou hodnotou.
– cílem společnosti je maximálně spokojený zákazník a s tím spojené dosahování efektiity a pozitivního firemního rozvoje.

RB engineering s.r.o. je spolehlivý dodavatel služeb v těchto oblastech:

 • Příprava, testování a dodávky řešení v obalsti informačních a komunikačních technologií
 • Projektová činnost v oblasti pozemních staveb a elektrických zařízení
 • Poradenská činnost v oblasti pozemních staveb a elektrických zařízení
 • Zabezpečení objektů ICT technologiemi
 • Poradenství při volbě technologií a jejich dodavatelů
 • Organizování a dohled nad průběhem výběrových řízení
 • Technický dozor investora
 • Investorská a inženýrská činnost
 • Činnosti spojené s bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi
 • Činnosti spojené s požární ochranou staveb
 • Obchodní a zprostředkovatelská činnost
 • Správa a údržba nemovitostí
 • Provádění staveb
 • Činnosti v oblasti ŽP